Renlighed og sygdom

Renlighedstræning

Hos os bliver børnene bliver ikke sat på potte, idet vores erfaring viser at det blot giver endnu en overgang til toilettet, som kan være svær for barnet. De børn der viser interesse får tilbud om at komme på toilettet, hvilket betyder at vi ikke har en bestemt alder vi starter med, men følger de enkelte barns parathed. Vi mener ikke renlighedstræning er en indlæringsmæssig funktion, men et spørgsmål om modenhed/parathed. Når vi i fællesskab med jer mener jeres barn er parat til at smide bleen laver vi nogle aftaler om, hvordan vi i fællesskab hjælper barnet på vej med at blive renlig.

Sygdom, hygiejne og trivsel

Vi vil gøre vores yderste for at begrænse sygdom blandt jeres børn ved at være opmærksomme på vores daglige hygiejne i dagplejen, men vi har brug for jeres hjælp, hvis det skal lykkes.

 

 • Alle børn og voksne vasker hænder, når de kommer ind i huset.
 • Alle børn får hjælp til at vaske hænder inden måltidet.
 • Alle børn får hjælp til at vaske hænder og mund efter morgenmad, frokost og frugt.
 • Der benyttes engangsklude, lejepapir, håndklæder og handsker ved bleskift med afføring.
 • Puslebordene sprittes af hver gang et barn er blevet skiftet.
 • Vi voksne vasker hænder hver gang vi har skiftet en ble.
 • Vi voksne vasker hænder eller bruger hånd-desinficeringsmiddel, når vi har tørret næsen på et barn.
 • Hvert barn har sit eget sengetøj eller sovepose med navn på i deres egen barnevogn eller på egen madras.
 • Huset er skofrit, så gulvene hvor jeres børn kravler og leger på, er så rene som muligt.
 • Børnene får mest muligt frisk luft – man bliver syg af bakterier og vira, men ikke af frisk luft – heller ikke kold luft eller regnvejr, så længe påklædningen er den rigtige.

 

I tilfælde af at jeres barn er sygt eller holder fri, må I meget gerne give os besked senest kl 8 samme  morgen, så vi bedst muligt kan planlægge dagens gang.

 

Det er meget vigtigt for os at vide, hvis der sker ændringer i jeres familieliv, der har betydning for barnets trivsel. Eksempelvis ved sygdom, skilsmisse eller dødsfald. Vi vil så sammen aftale, hvordan vi bedst kan støtte jeres barn trivsel og jer som familie.

 

Vi ved, at I som forældre kan være meget pressede i forhold til jeres arbejdsplads med for mange ”barns sygedage”, men af hensyn til det syge barn og de øvrige børn kan vi ikke modtage syge børn. Det er skruen uden ende og gavner ingen i længden, hvis børnene smitter hinanden på skift.

 

Vi vil altid tage udgangspunkt i jeres barn og hvad der er bedst for det. Sygdom kan være mange ting og udarter sig ofte meget individuelt og vi er ikke læger. Derfor handle det for os om at se på jeres barns almene tilstand og adfærd frem for en temperatur eller løbende næse.

 

Når vi ringer efter jer, ved barns sygdom, så er det fordi jeres barn har det skidt og har brug for sin mor eller far. Vi forventer derfor, at I kommer og henter jeres barn hurtigst muligt.

 

For at give jer som forældre de bedste muligheder for at handle til gavn for jeres eget barn og de øvrige børn, tager vi udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”smitsomme sygdomme hos børn” og embedslægens anvisninger.

 

Vi giver gerne medicin mod kroniske sygdomme f.eks. astma og feberkrampe - men ikke kosttilskud eller lignende. På grund af embedslægens retningslinjer og kommunens regler kræver det skriftlig vejledning fra jeres praktiserende lægen eller speciallæge, før vi må giver jeres barn medicin.

 

Øjenbetændelse:

Børn med øjenbetændelse må af hensyn til de øvrige børn ikke komme i dagplejen:

 • hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflod
 • hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed
 • hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand

 

Øjenbetændelse er meget smitsomt. Smitten overføres ved direkte berøring og indirekte via genstande som håndklæder og legetøj. Der kan også ske smitte gennem luften med hoste eller nys.

 

Ved alle former for øjenbetændelse skal man være meget omhyggelig med oprensning af øjnene for ikke at sprede smitten. Derfor forventer vi, for ikke at sprede smitten, at jeres barn holdes hjemme.

 

Diarre:

Vi kender hvert barns normale afføring, og kan derfor afgøre, hvornår den er dårlig.

 

Får barnet tynd, ildelugtende og slimet afføring, sendes det hjem. Barnet må først komme hos os igen, når afføringen er normal.

 

Feber:

Børn får ofte feber uden, at man kan konstatere en egentlig sygdom eller stille en klar diagnose – og som sagt er vi ikke læger. Hvis vi observerer, at jeres barn er varmt og utilpas, ulykkelig og ikke kan følge hverdagens gang hos os, ringer vi og forventer I henter jeres barn. Barnet må først komme hos os, når det er feberfrit.

Vaccination

Da nogle af vores nære og kære desværre er så svækkede og syge, at de enten ikke har kunnet tåle at følge Sundhedsstyrelsens anbefalede vaccinationsprogram, eller ville risikere deres liv og følgelighed, hvis de får de sygdomme, som det danske vaccineprogram dækker tager vi ikke imod børn der ikke følger det danske vaccinationsprogram, eller børn hvis søskende ikke gør det, så vi dermed også undgår raske smittebærer. Tak for jeres forståelse og omsorg for vores nære og kære.

Hånd i Hånd

© All rights reserved.