Pædagogiske tiltag

Pædagogiske tiltag

Krop og bevægelse

Selvhjulpenhed udvikler selvværd og glæde ved livet.

 

Jeres børn gennemgår en stor udvikling af krop og bevægelse, sanser og motorik i deres tidlige år. Udviklingen går fra at kunne holde hovedet selv til at rulle, sidde, kravle, rejse sig op, gå, løbe og hoppe. Vi er begge uddannet i og har faglig viden om børns motoriske udvikling. Denne viden vil vi bruge i en læringsproces som understøttes ved tid og nærvær, som betyder at vi giver barnet mulighed for at prøve selv og giver barnet lige nøjagtig den hjælp der skal til for, at barnet kan klare sig i forskellige situationer.


Målet er at jeres børn skal blive så selvhjulpent som overhovedet muligt, mens de er hos os, så de har mod, lyst og evne til at fortsætte deres videre færd ud i verden.


Dette arbejder vi med ud fra børneyoga, mindfuldness, Tigertræning mv, som vi begge har tager kurser i. Dette for at styrke børnenes motorik og selvhjulpenhed gennem krop og bevægelse.

Udeliv:

Vi er så vidt muligt ude hver dag, når vind og vejr tillader det. Selvfølgelig tager vi altid udgangspunkt i jeres børn, deres behov og ser samtidig på vejret. Når vejret tillader det, spiser vi ude i det omfang, det kan lade sig gøre. Om vinteren er vi nødt til at tage hensyn til specielt de helt små børn, da de meget hurtigt bliver afkølet, men vi prioriterer stadig frisk luft dagligt, da det mindsker sygdomme foruden at det giver mulighed for vigtig læring for børnene, og giver en naturlig sult og træthed.

 

Vi bruger vores have som et ekstra rum, hvorfor I ofte vil finde et eller flere af dagens måltider spist udendørs når vejret tillader det. Her tilbyder vi mange forskellige former for leg og bevægelse, hvor de grovmotoriske færdigheder bliver udfordret, de forskellige sanser bliver taget i brug og kreative udfoldelser bliver nydt. Derudover udnytter vi vores fantastiske nærområde med skov og strand, foruden de adskillelige legepladser rundt omkring i byen. Slutteligt tager vi selvfølgelig også på længere ture til blandt andet biblioteket, øresundsakvariet o.lign.

 

Sprog

Sproget er under stor udvikling i 0-3-års alderen. Fra intet sprog, pludren, volapyk til at kunne sige få ord og videre til at kunne samtale og udtrykke sine behov med tale. Sprogligt stærke børn har nemmere ved at klare sig godt både socialt og i hverdagens aktiviteter, det giver højt selvværd i og gør dem klar til at erobre livet.

 

Vi vil sætte ord på børnenes hverdag og oplevelser og dermed med tiden give dem muligheden for at gøre det selv. Vi vil synge, læse billedbøger, bøger med små historier, lave rim og remser og generelt lege med sproget så de får en bred sprogforståelse og et stort ordforråd. Målet er, at børnene kan udtrykke sig sprogligt, så andre kan forstå det, kan kommunikere sprogligt samt kan give sprogligt udtryk for sine behov.

Sociale kompetencer


Sociale kompetencer er vigtige at udvikle for jeres børn. Som i alle læringsprocesser tager udviklingen af disse kompetencer udgangspunkt i anerkendelse af barnet og barnets følelser, adskille egne følelser, normer og oplevelser fra barnet, ved at være en respektfuld rollemodel, rumme og være nærværende.

 

Målet er at grundlægge de sociale kompetencer gennem alsidig personlig udvikling. Jeres barns personlige, alsidige udvikling mener vi handler om at støtte op om udviklingen af barnets selvværd – ”jeg føler, at jeg er god nok og rigtig som den jeg er”, og selvtillid – ”jeg har tillid til, at jeg kan det jeg vil, jeg tror på mine evner og tør udfordre mig selv”. Herved udvikles sociale egenskaber, og en begyndende demokratiforståelse grundlægges. Målet er, at jeres barn skal kunne forstå sig selv og sine følelser for herved at kunne rumme og forstå andre.


Vi er begge uddannede i Fri for Mobberi fra Mary Fonden og Red Barnet, hvilket vi vil implementere som en grundtone for samværet i hverdagen.

Hånd i Hånd

© All rights reserved.