Nye børn og familier

Nye børn og familier

At begynde have en hverdag i en dagpleje eller institution er for de fleste børn en stor forandring, som kan være svær for både forældre og børn. Men først er det vigtigt, at I som forældre føler jer trygge ved at aflevere jeres ”guldklump” til os. Derfor prioriterer vi den første tid sammen med jer og barnet meget højt. Det betyder, at vi afsætter tid til, at I kan lære os at kende, og vi får mulighed for at høre om barnets vaner, rytme og behov, så vi kan opbygge tryghed og tillid til hinanden.

 

Der er svært på forhånd at sige, hvor lang tid der går, før jeres barn er tryg ved at være i dagplejen alene. Det er forskelligt fra barn til barn, og vi tilrettelægger derfor, i samarbejde med jer, et forløb, der tager højde for barnet og jeres behov. Vi vil opfordre til, at I afsætter en uge eller to, hvis det er muligt. Den første dag er nærmest et besøg, hvor barnet er sammen med mor og/eller far hele tiden. Her kan vi aftale, hvordan netop jeres barn bedst modtages i dagplejen. Vi tager en snak om jeres barns sovetider og spisetider/vaner.

 

En god og tryg hverdag afhænger i sidste ende af vores relation til jer og jeres barn og I vil derfor opleve at omdrejningspunktet vil være at gøre de daglige situationer (spise, skifte, lege og tumle) til nogle rare oplevelser for barnet, hvor vi tager os god tid til at skabe nærhed og kontakt i rolige omgivelser. Leg og hygge foregår hovedsageligt på gulvet for både at være i øjenhøjde og tilgængelig for jeres børn.

 

Hver gang I siger på gensyn til jeres barn, er det vigtigt, at I som forældre italesætter for jeres barn at det netop er et gensyn og ikke et farvel. Vi foreslår at I eksempelvis siger: ”Jeg går nu, jeg kommer igen og henter dig, og Nanna/Daniel passer på dig til vi ses igen”. Selv helt små børn finder tryghed i denne besked – især hvis jeres kropssprog siger det samme. Men husk også, at det er tilladt og naturligt, at barnet græder over adskillelsen. Børnene holder som regel op med at græde kort tid efter at I er gået og betragter nysgerrigt de andre børn, begynder at lege eller spiser med glæde deres morgenmad, alt efter situationen. I er altid velkomne til at ringe og høre, hvordan det går. Det kan være rart for jer, særligt hvis barnet græd, da I sagde på gensyn.

Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende!

Hånd i Hånd

© All rights reserved.