Pris

Pris

Vi har valgt at prissætte vores pasningsordning efter Helsingør Kommunes pris for vuggestuer, så vi sikrer at børn og familier hos os har taget et bevidst valg om privat pasning, og så alle har råd og mulighed for at vælge det der er bedst for deres barn og familie.


Det fulde beløb forudbetales månedligt via bankoverførsel senest den sidste hverdag i måneden uanset ferie eller sygdom. Der betales 12 gange årligt.Egenbetaling: 3565,00 kr.

Tilskud: 6949,00 kr.

 

Det fulde beløb: 10505,00 kr.

 

 

Tilskuddet bliver udbetalt den 15. i måneden, mod at Pladsanvisningen senest den 4. i måneden modtager dokumentationen fra den private pasningsordning på, at forældrene har overført/betalt for den kommende måned.

 

Vederlaget reguleres hvert år omkring 1. januar, så det følger kommunens pris, beløbet dækker ferie/fridage/sygdom. Det er ikke muligt at få friplads i private pasningsordninger.

Hånd i Hånd

© All rights reserved.